Legionellamonsters

ontdek de staat van uw drinkwater

Legionella! Pneumophila? Non-Pneumophila? Gezondheidsgevaar? Douche sluiten? Melden bij inspectie leefomgeving en transport? Correctieve maatregelen nemen?

Zomaar een aantal termen uit de resultaten van een monstername en positieve analyse van Legionella. Wisse Techniek verstrekt u niet alleen de resultaten, maar komt tegelijkertijd met een duidelijke vertaling hiervan in rapportvorm. Een analyse met gerichte maatregelen om een besmetting te bestrijden. Kortom een helder advies bij een vervuild monster.

RVA-accreditatie
In het drinkwaterbesluit staat vastgelegd dat de monsterneming en bepaling van legionella moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Wanneer bemonsteringsactiviteiten worden uitgevoerd door monsternemers die niet in dienst zijn van een geaccrediteerd laboratorium, valt dit niet onder accreditatie en voldoet daardoor niet aan de wetgeving. WisseTechniek heeft in dit kader contacten met betrouwbare samenwerkingspartners.

Prioritaire instellingen
Voor prioritaire instellingen geldt dat er conform wetgeving twee maal per jaar een monstername moet plaatsvinden. Dit monster wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van Legionella. De hoeveelheid monsters die genomen moeten worden hangt af van het aantal tappunten.

Aantal tappunten   Verplicht aantal meetpunten
tot 50   2
51 – 100   4
101 – 200   6
201 – 400   8
401 – 800   10
801 – 1600   12
meer dan 1600   14

 

Prioritaire instellingen zijn:

 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • Zwembaden
 • Sauna’s
 • Hotels
 • Truckstops
 • Celinrichtingen
 • Asielzoekerscentra
 • Bungalowparken
 • Jachthavens
 • (mini-)Campings
 • Alle overige accommodaties met meer dan vijf slaapplaatsen.

Neem contact op

DWT GroepVestiging Goes

Amundsenweg 13
4462 GP Goes

 • Komo Instal
 • Dekra BRL6010
 • VCA

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken?
Neem gerust contact op voor meer informatie.