Legionella beheer

Wij ontzorgen u van A tot Z

Valt uw bedrijf of organisatie onder de hoog risico groep, dan bent u wettelijk verplicht in het bezit te zijn van een risicoanalyse en een legionella beheersplan conform de BRL6010.

Daarmee bent u er echter nog niet. U bent er namelijk voor verantwoordelijk dat de werkzaamheden en/of installatietechnische aanpassingen die voortkomen uit de risicoanalyse en het beheerplan in acht worden genomen.

Welke organisaties vallen onder de hoog risico groep?

 • revalidatiecentra met overnachting
 • oncologische en radiotherapeutische instituten
 • verpleeghuizen
 • instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
 • instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten
 • verzorgingshuizen
 • herstellingsoorden
 • geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden
 • maatschappelijke opvang voor volwassenen met een verblijfsaccommodatie bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden

Zorgplicht? Legionella beheersplan verplicht
Bent u eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie, dan valt u onder de zorgplicht. U heeft hierin de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit van de leidingen vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten. Bij een eigen waterwinning bent u verantwoordelijk voor de gehele installatie. Ook dan dient u een legionella beheersplan correct uit te voeren en te administreren. En dat kost tijd.

Hoog risico of zorgplicht: wat zijn uw wettelijke verplichtingen?
Wanneer uw bedrijf of organisatie onder de zogenaamde ‘hoog risico groep’ valt of wanneer u een wettelijke zorgplicht hebt als het gaat om het leveren van gezond (drink)water, dan verplicht de wet u een aantal werkzaamheden op maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse basis uit te voeren om het risico op een legionalla-uitbraak tot een minimum te beperken. En daar gaat de nodige tijd mee gemoeid.

Wat moet u maandelijks aan legionellabeheer doen?

 • Maandelijkse temperatuurmetingen van koud water, warm waterbereiders en deelringen.
 • Bijwerken van uw Legionella logboeken

Wat moet u halfjaarlijks aan legionellabeheer doen?

 • Het laten nemen en analyseren van Legionella watermonsters door een geaccrediteerd laboratorium
 • Melding en advies bij normoverschrijding
 • Opleveren Legionella-analyseresultaten

Wat moet u jaarlijks aan legionellabeheer doen?

 • Spuien en reinigen van de boilers
 • Leveren en actueel houden van uw online gebouwdossier
 • Controleren van de keerkleppen en onderhouden van verzegelingen
 • Opstellen rapportage en bijwerken van de logboeken

Neem contact op

DWT GroepVestiging Goes

Amundsenweg 13
4462 GP Goes

 • Komo Instal
 • Dekra BRL6010
 • VCA

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken?
Neem gerust contact op voor meer informatie.