Keerklepcontrole

Voorkom terugstroming en vervuiling

Keerklepcontrole

Voorkom terugstroming en vervuiling

Keerkleppen zijn essentieel in drinkwaterinstallaties. Ze voorkomen terugstroming van (mogelijk) vervuild water in de hoofdleidingen. Tevens voorkomt zij thermische vervuiling.

Dat wil zeggen terugstroming van warm naar koud water of andersom. Een juiste werking van de keerkleppen is essentieel voor het beheer van uw installatie en het bewaken van een goede waterkwaliteit.

Regelgeving
In de waterwerkbladen (1.4 G) staat beschreven dat terugstroombeveiligingstoestellen jaarlijks op een goede werking gecontroleerd dienen te worden. Het gaat hierbij om keerkleppen, beluchters, onderbrekers en inlaatcombinaties. De waterleidingbedrijven voeren inspecties uit op de naleving hiervan.

Keerklepcontrole
Wisse Techniek voert deze controles voor u uit of begeleidt u wanneer u deze controles zelf uit wilt voeren. De controles worden uitgevoerd conform de beproevingsmethoden zoals deze staan beschreven in de Waterwerkbladen 1.4G . Per keerklep wordt de meest geschikte beproevingsmethode bepaald. Van deze uitgevoerde controle ontvangt u een testrapport. Hiermee kunt u aantonen dat de werking van de terugstroombeveiliging is getest en bent u zeker van een goede invulling van het beheer en onderhoud aan uw installatie.

Instructiefilm keerklepcontrole

https://www.youtube.com/watch?v=fQY0_r3JkP0

Neem contact op

DWT GroepVestiging Goes

Amundsenweg 13
4462 GP Goes

  • Komo Instal
  • Dekra BRL6010
  • VCA

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken?
Neem gerust contact op voor meer informatie.